پیامک-اس ام اس عید سعید قربان


عید سعید قربان

عید قربان،عید سربلند بیرون آمدن از امتحان عبودیت است.

عید قربان،عید فداکارى،ایثار،قربانى،اخلاص و عشق و بندگى،مبارک باد!

مبارک باد عید قربان،نماد بزرگ ترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس.

عید قربان،سرآغاز حکومت توحید است و تولد ایمان و مرگ تردیدمبارک باد

عید سعید«قربان»جشن«تقرب»عاشقان حق مبارك

عیدقربان،جشن رهیدگی از اسارت نفس بر همه ابراهیمیان مبارک باد

ازندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم.عیدتان مبارک

عید قربان عید شرافت بنى آدم است و کرامت انسانى اش مبارک باد

عید قربان ،یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است

عید قربان،پرشکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک

عید قربان،عید ذبح میوه ی دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل بر شما مبارکبرچسب ها: عید سعیدقربان عید قربان