تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد بطور کلی تفاوت اپراتورهای مختلف می توان به سرعت ارسال ، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام های ناموفق اشاره نمودقیمت خطوط اختصاصی 1000

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09114088060 تماس حاصل فرمایید

قیمت خطوط اختصاصی 2000

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09114088060 تماس حاصل فرمایید

قیمت خطوط اختصاصی 3000

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09114088060 تماس حاصل فرمایید

قیمت خطوط اختصاصی 50001

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09114088060 تماس حاصل فرمایید

قیمت خطوط اختصاصی 021

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09114088060 تماس حاصل فرمایید

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد خطوط سفارشی و رند باید از اپراتور استعلام گرفته شود

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه