ثبت شکایات

مشرک گرامی

شما می توانید انتقادات ، پیشنهادات و شکایات خود را از سه روش با ا در میان بگذارید

1 . تکمیل فرم شکایات زیر

2. تماس با شماره تلفن شرکت داخلی 102 واحد رسیدگی به شکایات

3 . ارسال پیامک به شماره 20002711

توجه داشته باشید فقط شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل و ارسال گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت


سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه